Jyväskylän yliopisto

OPTIMAL-Yritysarvo


OPTIMAL-yritysarvo on ikääntyville yrittäjille tarkoitettu laskurisovellus, jonka avulla he voivat arvioida omistamansa yrityksen liiketoiminnan ja yhtiön arvon kehityksen. Sovellus on kehitetty Jyväskylän yliopiston Eläkkeelle siirtymisen optimointi (OPTIMAL) -hankkeessa. Se perustuu yhtäältä laajan tutkimusaineiston pohjalta tehtyyn estimointiin, toisaalta yleisimmin arvonmäärityksessä käytettyyn ns. kassavirtaperusteiseen arvonmääritykseen. Arviot ovat suuntaa-antavia ja yrittäjää suositellaan aina keskustelemaan alan asiantuntijan kanssa yrityskohtaisen pidemmälle menevien johtopäätösten tekemisessä.

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä liiketoiminnan kassavirtaperusteinen arvo eli ns. tuottoarvo vastaa yleisimmin noin 3-5 vuoden takaisinmaksuaikaa. Tässä liiketoiminnan OPTIMAL-arvonmäärityksessä on käytetty 3,5 vuoden takaisinmaksuaikaa, mikä vastaa mahdolliselle yrityksen jatkajalle noin 4 vuoden takaisinmaksuaikaa, kun huomioidaan jatkajan rahoituskulut ja käyttöpääomatarve.

Laskurin käyttö vaatii vähintään viimeisimmän tilinpäätöstietojen syöttämisen tuloslaskelman ja taseen osalta. Oikaistut luvut tulee syöttää kuvastamaan tulosta ja tasetta siten, että niissä arvioidaan todellista kannattavuutta siivottuna kertaluontoisista eristä ja vastaamaan yrittäjän työpanoksen todellista arvoa. Kuluerät syötetään miinusmerkkisinä. Taseen osalta tase oikaistaan mahdollisimman hyvin kuvastamaan tase-erien käypää arvoa.


2015
2016
2017